Jens Kristian Larsen og Birgitte Charlotte Pedersen

Jens Kristian Larsen, 1854-1934

Min oldefar på min fars side, Jens Kristian Larsen, blev født d. 21. august 1854 i Orup, Roholte Sogn, Faxe. Jens Kristians forældre var hjulmand og lægprædikant Lars Kristiansen (1820-1892) og Ane Margrethe Jørgensdatter (1832-1904). 

Birgitte Charlotte Pedersen, 1861-1937

Min oldemor på min far side, Birgitte Charlotte Pedersen, blev født 21. februar 1861 i Orup, Roholte Sogn, Faxe. Birgittes forældre var Jens Christian Pedersen (1827-1921) og Ane Cathrine Pedersen, født Johansen (1832-1899).  

Jens Kristian og Birgitte blev gift i 29. april 1884 i Roholte Kirke og fik ni børn. Hele familien kan ses på nedenstående familiefoto, som er taget omkring 1930. Jens Kristian Larsen var en meget respekteret og aktiv mand. Han var bl.a. medlem af Faxe Sogneråd i 30 år og sognefoged i 27. år. I 1922 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog. Birgitte styrede gården. Hun serverede morgenmad for Jens Kristian på sengen. Her talte de om og aftalte, hvad der skulle gøres på gården i løbet af dagen og så stod Birgitte for at få det udført. Der var altid en eller to sønner (Johannes og Lars) hjemme på gården, sammen med en bestyrer og nogle drenge, der også hjalp til. Når Jens Kristian var klar til at gå, hjalp Birgitte ham med at få jakken på. Hvis Birgitte var forhindret, var det ældste datter Ingrid, der hjalp, fortæller deres datter Anna i sine erindringer. Jens Kristian havde altid mange møder og var væk fra gården det meste af dagen. 

Jens Kristian og Birgitte Charlottes børn:

Min farfar Jens Aage Larsen (1899 – 1971)
Min farfar Jens Aage Larsen blev født d. 9. maj 1899 i Ebbeskov. Han døde som 72-årig d. 22. september 1971 på Rigshospitalet i København. Jens Aage blev gift med min farmor Asta Kathrine Olsen i 1924. 

Jens Aage Larsen
Min farmor Asta Larsen

Ingrid Laurenze Larsen (1885 – 1936).
Ingrid blev født d. 29. juni 1885 i Ebbeskov. Hun blev kun 50 år gammel og dør d. 27. januar 1936 i Faxe. Ingrid boede hele sit liv sammen med sine forældre – først på gården (nu Kastaniegaarden) i Ebbeskov, senere på Rønnedevej 20 i Faxe og til sidst sammen med sin mor på Lindevej. Hendes søster Anna fortæller, at Ingrid var den klogeste af “dem alle”.

Alfred Larsen (1886 – 1973)
Alfred blev født d. 29. oktober i Ebbeskov. Han dør d. 16. marts 1973 i Roskilde. Alfred blev i 1910 gift med Ane Kirstine Frederiksen. De får otte børn: Jens Kristian Leonhard, Rigmor, Knud, Johannes, Karen Else, Valborg og Inger Margrethe.  Ane har desuden en datter, Dagny, fra et tidligere forhold.  I 1910 køber Axel og Ane gård i Vestermarken ved Roskilde. Gården overtages af hans søn Knud og er familien eje indtil 1999.

Christian Larsen (1888 – 1962)
Christian blev født 10. februar 1888 i Ebbeskov. Han dør d. 29. januar 1962 i Stubberup, Faxe. Christian blev i 1917 gift med Anna Marie Jensen. Christian forpagter Kærskovgaard i Stubberup, Faxe i 1915. Christian og Anna får tre børn: Frede, Poul og Karen Sofie. Frede overtager Kærskovgaard i 1962. Poul bliver gårdejer af Fruervang i Ebbeskov, da han gifter sig med Inger Else Larsen.

Axel Larsen (1889 – 1979)
Axel Larsen blev født d. 29. oktober 1888 i Ebbeskov. Han dør d. 7. august 1979 på plejehjem i Faxe, hvor han også fejrede sin 90 års fødselsdag. Axel bliver i 1915 gift med Marie. Axel og Marie køber gård i Tokkerup, som er deres eje indtil 1948. Axel og Marie får ikke egne børn, men adopterer Aase (bliver gift med Henry Petersen Fiil). 

 

Johannes Larsen (1891 – 1958)
Johannes blev født d. 27. marts 1891 i Ebbeskov og bliver døbt i Syd-Stevns Frikirke. Han bliver 67 år gammel og dør d. 4. september 1958 i Hylleholt, Kissendrup. Johannes blev uddannet karetmager, men da han blev syg (lungehindebetændelse), blev han tvungt til at blive landmand i stedet for. Han blev i 1921 gift med Karen Elna Larsen. De køber gården “Tranekildegård” i Hylleholt. Johannes og Elna får fem børn: Else (Vedel Larsen), Gudrun, Lars Ole, Jens Erik og Poul Flemming. 

Lars Christian Larsen (1893 – 1965)
Lars bliver født d. 10. januar 1893 i Ebbeskov. Han dør som 71-årig d. 3. januar 1965 i Rislev ved Næstved. Lars bliver i 1922 gift med Anna Katrine Pedersen og de bosætter sig samme år på Kjøberupgård i Rislev ved Næsved. De får to børn: Eva og Hans-Erik. Hans Erik overtager senere gården i Køberup. 

Anna Catrine Margrethe Larsen (1894 – 1992)
Anna bliver født d. 29. november 1894 i Ebbeskov. Hun dør som 97-årig d. 23. april 1993 i Haslev. Anna bliver gift med Aage Jensen i 1920. Aage er malermester og de bor i Haslev i alle årene. De får tre børn: Birgit, Ruth (gift Granvig) og Mogens Duelund Jensen. Anna er en vigtig kilde til historien om familien Jens Kristian Larsen og øvrig slægt.  

Ingeborg Larsen (1896 – 1957)
Ingeborg blev født d. 8. februar 1896 i Ebbeskov. Hun dør som 61-årig d. 7. oktober 1957 i Haslev. Ingeborg stiftede aldrig familie selv. Hun hjalp til på gården i Ebbeskov. I 1921 blev ansat som kokkepige for apotekeren i Faxe. Senere blev hun husbestyrerinde for apotekeren og arbejder der indtil ca. 1930. Hun flytter til Haslev og bestyrer frem til sin død i 1957 et indremissionsk pensionat KiK på Troelstrupvej 23 i Haslev.

Jens Kristian Larsen og familie - foto taget i 1930.
Jens Kristian Larsen med familie og tjenestefolk foran gården i Ebbeskov: Ingrid, Birgitte, Jens Kristian og Ingeborg. Ca. 1925

Anetavler

Anetavler til print (pdf – nyt vindue)

Scroll to Top