Slægtssteder

Her kan du læse om de steder, dvs. byer og gårde, som min slægt har boet i. Jeg starter med min slægtsgård og byen Ebbeskov.

Slægtsgården i Ebbeskov

Min fødegård i Ebbeskov ved Faxe (Fakse) har været i slægtens eje siden 1884, hvor min oldefar Jens Kristian Larsen købte gården. Gården var oprindeligt en fæstegård – senere arvefæstegård under Vemmetofte Kloster Gods. På foto ses fra venstre: Ingrid Larsen (deres ældste datter) min oldemor Birgitte Larsen, oldefar Jens Kristian Larsen, deres datter Ingeborg – en karl og to medhjælpere. Og familiens hund. 

Byen Ebbeskov

Her kommer beskrivelse om landsbyen Ebbeskov ved Fakse. På foto ses målebladskort fra 1842. Gårdene i Ebbeskov var fæstegårde under Vemmetofte Kloster. I 1807 blev byen “udskiftet”. Dvs. at bønderne fik egne gårde og jord, de skulle dyrke – imodsætning til før 1807, hvor bønderne var fælles om at dyrke jorden. Det var en del modstand imod den nye ordning, men Vemmetofte Kloster Gods fik det “tvunget igennem”. Det var ikke småting, fæsterbønderne skulle yde til gengæld for at have en fæstegård. 

Gårde i Slægten

Klik på linket for neden for at se et fotoalbum med de mange gårde, som min slægt har boet eller bor på. 

 

Scroll to Top